Below Zero

Innovativt cirkuskompani som skapar moderna föreställningar.

Kompani som skapar innovativ cirkus

Below Zero är ett svenskt cirkuskompani som bildades 2018 med viljan att visa något nytt på den skandinaviska cirkusscenen. Kompaniet skapar moderna och innovativa föreställningar med särskilt fokus på cirkusens egna berättande. Det svenska kalla vädret har format deras konstnärliga uttryck såväl som deras önskan om att skapa värme och mänsklig kontakt. Namnet Below Zero är inspirerat av cirkusartisters tyngdlösa rörelser.

Varför är ni med i Subtopias kulturinkubator?

– Vi har varit med i Katapult sedan kompaniets födelse, att ha en samlingspunkt där vi fyra grundare kunde mötas och samtidigt få insikter och tips från inkubatorn har varit ovärderligt.

Kontakt

info@belowzerocompany.com
www.belowzerocompany.com
Instagram @belowzerocompany

Kontaktperson

Martin Q Larsson
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Katapult