Antirumours & The Good Tribe

Succéintiativet Antirumoures lanseras i Sverige och presenteras under Allmändalen.

MAGASIN SUBTOPIAS VALSPECIAL: Subtopias nedslag i Allmändalen

 

Antirumours på Allmändalen

Antirumours grundades i Barcelona 2010. Ursprunget till projektet hette Prejudices and stereotypes och uppkom i samband med migrationsvågen som kom som en chock för Barcelona som inte haft någon erfarenhet av migration tidigare. Bakgrunden var att det skulle skapa en gynnsam och positiv miljö och för att förebygga rasism.

Att göra upp med rykten är en av de mest effektiva sätt att skingra stereotyper och fördomar, menar grundaren Dani de Torres.

Staden Barcelona implementerade en strategi för att motverka negativa rykten genom att bland annat bilda ett lokalt nätverk mot rykten. Det var en publik kampanj som inbegrep utbildning av så kallade antiryktesagenter försedda med en pedagogisk verktygslåda. Kampanjen fick stor inverkan både lokalt och internationellt och har visat på hur effektivt det är att arbeta på gräsrotsnivå genom innovation förhållningssätt och metoder.

The Good Tribes

Botkyrka är den första svenska kommunen som bildar en förening och The Good Tribes fick i uppdrag att skriva en handbok för hur man blir en antiryktesagent som är användbar i olika organisationer, arbetsplatser och skolor. Handboken, Stoppa Ryktet, kan beställas här.

Det som är bra med begreppet “rykten” är att det är så konkret och förknippat med något man tror sig känna till. Det är mycket svårare att t ex prata om fördomar för att de är mer generella och för att ingen vill identifiera sig som fördomsfull. Vi vänder oss inte till den lilla skaran öppna rasister som finns utan till den majoritet där vi själva hör hemma.

Mål 1: Identifiera och analysera de viktigaste stereotyperna och falska rykten som cirkulerar i städerna och samtidigt samla ihop objektiv och noggrann information för att motbevisa dessa.

Mål 2: Bygga nätverk av sociala aktörer koordinerade av ett lokalt råd och kommitté för att tillsammans implementera en långsiktig strategi för att ta strid och motarbeta stereotyper som är vanligt förekommande i falska rykten relaterade till migration.

Mål 3: Forma, implementera och utvärdera en utbildningsstrategi genom en gemensam metod som är skräddarsydd för att passa just den specifika staden eller kommunen. Metoden ska vara baserad på Barcelonas erfarenheter med målet att stärka strategierna och göra dem hållbara på längre sikt.

The Good Tribe